FSE

Benvingut al blog de l'escola d'adults de Sant Feliu de Guíxols. Aquí trobaràs informació sobre la nostra escola i sobre les activitats que s'hi organitzen.


dijous, 3 de març de 2016


Proves d’accés a cicles formatius de grau superior 2016

Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2016. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2016) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.

Calendari:

 • Inscripció: a partir de les 9 hores de l'10 de març fins al 17 de març de 2016.
 • Últim dia de pagament de la taxa: 18 de març de 2016 (abans de les 22 hores).
 • Presentació de la documentació a l'institut: de l’11 al 18 d'abril de 2016, dins l’horari de registre del centre.
 • Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 22 d'abril de 2016.
 • No admesos: Presentació de la documentació complementaria a l'institut: del 25 al 27 d'abril de 2016, dins l'horari de registre de documentació del centre.
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 29 d’abril de 2016.
 • Prova: 9 de maig de 20156, a les 15:30 hores (part comuna) i 10 de maig de 2016, a les 15:30 hores (part específica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.
 • Qualificacions provisionals: a partir del 23 de maig de 2016.
 • Termini per presentar consultes i reclamacions: del 24 al 26 de maig de 2016 (dins l’horari de registre).
 • Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 30 de  de maig de 2016.Convocatòria d'incidències

Les persones admeses que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes de força major

alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància, poden presentar-se a la

convocatòria d'incidències en els instituts que es determinin.

 • És necessari que la persona inscrita presenti una sol·licitud a l'institut triat en el moment de la inscripció no més tard de les 12 hores del dia 13 de maig de 2016 per la prova d'accés a grau superior.

La comissió avaluadora corresponent resol la sol·licitud, i la relació de persones aspirants admeses i excloses es publica a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, amb indicació de l'institut on han d'anar, no més tard dels dies:

 • Publicació de la relació de persones admeses i excloses (grau superior): 17 de maig de 2016.

La comissió avaluadora de l'institut on està admesa la persona aspirant fa arribar el seu expedient original

a la comissió avaluadora de l'institut d'incidències en les dates previstes al punt anterior. A partir d'aquest moment, la persona inscrita passa a estar adscrita a tots els efectes a la comissió avaluadora d'incidències.

Els exàmens corresponents a la convocatòria d'incidències es realitzen els dies:

 • Prova d'accés a grau superior: 18 de maig de 2016, part comuna de la prova a les 9.30 hores i part específica de la prova a les 16.00 hores. Les persones aspirants s'han de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici.

Taxes

 • Taxa d'inscripció a la prova: 36,85 euros (33,20 euros si la inscripció es fa per Internet).

Termini per fer el pagament: fins al 18 de març de 2016 (abans de les 22 h)

El pagament de la taxa es pot fer per Internet, des de l'enllaç que hi ha a l’aplicació d'inscripció al web "lacaixa.es" o per Servicaixa (la ruta que cal seguir és Pagaments > Pagaments amb codi de barres).

En qualsevol cas és imprescindible tenir la carta de pagament. Un cop feta l'operació, es recomana que se'n conservi el resguard.

 • Tenen una bonificació del 50% de l'import les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

 • Es poden beneficiar de l'exempció del pagament les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill d'una víctima).

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció; en cas que no quedi validat, cal presentar la documentació justificativa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada