FSE

Benvingut al blog de l'escola d'adults de Sant Feliu de Guíxols. Aquí trobaràs informació sobre la nostra escola i sobre les activitats que s'hi organitzen.


dijous, 14 de juliol de 2016

Full informatiu

Participació dels centres de formació d’adults en el Programa Operatiu de Catalunya del Fons Social Europeu (FSE) 2014-2020

Curs 2016-2017 : L’FSE inverteix en el teu futur”

Informació
El Fons Social Europeu és un dels Fons Estructurals de la Unió Europea que promou inversions en totes les regions de al UE amb la finalitat de promoure la cohesió social i econòmica.
A través de diversos programes operatius, acordats per cada Estat membre i la Comissió Europea vol complir amb diversos objectius orientats al suport de l’ocupació, a la promoció de la inclusió social, a la lluita contra la pobresa i a l’eficàcia de l’administració pública.
Aquests programes descriuen les prioritats de l’FSE per a cada Estat membre i donen suport econòmic a projectes relacionats amb l’ocupació que duen a terme diferents organitzacions públiques i privades que són beneficiaris en l’Estat membre.
L’Estratègia Europa 2020 de març de 2010 per a un creixement intel·ligent, sostenible i innovador va establir cinc ambiciosos objectius en matèria d’ocupació, innovació, educació, integració social i clima/energia.
L’objectiu és superar les conseqüències de la crisi econòmica i situar novament Europa en el camí del creixement econòmic.
Així, en l’àmbit de l’ocupació, l’Estratègia 2020 va fixar com a objectiu aconseguir ocupació per al 75% de les persones de 20 a 64 anys. O bé, en matèria d’educació, assolir una taxa d’abandonament escolar inferior al 10%. Pel que fa a la lluita contra la pobresa, l’objectiu és reduir en un 25% el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa.
Els programes operatius del període 2014-2020 s’han definit com el full de ruta que ha de conduir a la consecució d’aquests objectius i se centra en els quatre eixos següents.
Eixos d’actuació
Eix 1: Foment de l’ocupació sostenible i de qualitat de la mobilitat laboral 
Eix 2: Foment de la inclusió social i de la lluita contra la pobresa i la discriminació
Eix 3: Inversió en educació, formació i millora de les competències professionals i de l’aprenentatge permanent.
Eix 4: Assistència tècnica
El Programa Operatiu de Catalunya de l’FSE 2014-2020
El programa operatiu a Catalunya se situa en el tercer eix d’actuació: invertir en educació, formació per a l’adquisició de capacitats i l’aprenentatge permanent.
A qui s’adreça?
Persones adultes que es formen per adquirir competències transprofessionals o que realitzen ensenyaments que els permetrà el retorn al sistema educatiu i la millora en el seu nivell d’estudis.


A quins ensenyaments?
- Ensenyaments de llengua estrangera (anglès i francès).
- Ensenyaments COMPETIC.
- Ensenyaments de preparació a proves d’accés a cicles formatius i a la universitat per a majors de 25 anys.
- Ensenyament per a l’obtenció el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Amb quin objectiu?
Fomentar i millorar l’accés a la formació i a l’aprenentatge permanent per qualificar les persones i augmentar les seves perspectives laborals

Més informació
Unió Europea
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=51&langId=es
Departament d’Ensenyament
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacioadults/
SOC https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/Fons_Social_Europeu_Catalunya/Missio_objectius.html


Cartell informatiu

PROGRAMA OPERATIU DE CATALUNYA 2014-2020, COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU
Ensenyaments que possibiliten l’accés a diferents nivells del sistema educatiu
o Preparació per a les proves d’accés a grau mitjà
o Preparació per a les proves d’accés a grau superior
o Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
o Ensenyaments d’educació secundària per a persones adultes

Ensenyaments transprofessionals
o Llengua estrangera (anglès)
o Llengua estrangera (francès)
o Ensenyaments COMPETIC


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada